RODZAJE PODŚWIETLENIA
LCD - ang. liquid-crystal display - Wyświetlanie obrazu polegające na zmianie polaryzacji światła przez ciekły kryształ stojący na drodze światła. Polaryzacja kryształu zależna jest od przyłożonego pola elektromagnetycznego. Wyświetlacze LCD występują w 3 podstawowych rodziajach: transmisyjne ( własne zródło światła na dnie wyświetlacza ), odbiciowe ( lustro odbijające światło zewnętrzne ), retransmisyjne, które mogą pracować w dwojaki sposób (odbiciowo lub transmisyjnie) zależnie od warunków.
 
LED - ang. Light Emision Diode - wyświetlanie obrazu polega na emisji światła przez pojedynczy piksel, na który składają się min. 3 diody (RGB). W porównaniu do technologii LCD można uzyskać znacznie większy kontast obrazu, lepsze kąty widzenia oraz większe rozmiary ekranów.
 
OLED - ang. Organic Emision Diode - wariant technologi LED oparte na technologii organicznej, która pozwala na uzyskanie lepszego odwzorowania barw oraz szybszym czasem reakcji podczas sterowania wyświetlanym obrazem.
 
TV Plazmowy - Wyświetlacz , który do emitowania obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor, w porównaniu do zwykłego wyświetlacza LCD charakteryzuje się głębszą czernią.
T